• Fri frakt vid 299 kr
  • Leverans 1-3 dagar
  • Fri retur i butik

Läkemedel

Växtbaserade läkemedel

Växtbaserade läkemedel innehåller växtdelar eller växtextrakt som aktiv komponent och godkänns för försäljning på samma sätt som konventionella läkemedel. Förutom visad kvalitet och säkerhet krävs även vetenskapliga studier som bevisar effekten för det aktuella användningsområdet.

Traditionella växtbaserade läkemedel

De traditionella växtbaserade läkemedlen genomgår en förenklad registrering där kvaliteten hos produkten bedöms på samma sätt som för andra läkemedel. Säkerhet och effekt bedöms huvudsakligen utifrån traditionellt bruk av växtmaterialet under minst 30 år (varav minst 15 år inom EU). Det finns inga krav på kliniska studier av effekten för dessa läkemedel.

Traditionella växtbaserade läkemedel är avsedda för egenvård, vilket innebär att de ska användas vid enklare besvär av lindrig eller tillfällig karaktär. För vissa produkter rekommenderas att man tar kontakt med läkare innan preparatet används. Detta ska göras för att utesluta en allvarligare bakomliggande sjukdom som kräver annan behandling.

Naturläkemedel

Naturläkemedel är baserade på djurdelar (till exempel fiskolja), bakteriekulturer, mineraler eller salter och deras kvalitet bedöms på samma sätt som för konventionella läkemedel. Effekt och säkerhet hos naturläkemedel baseras på välbeprövad traditionell användning, som dokumenterats i Sverige eller i länder vars läkemedelsanvändning liknar Sverige, samt till viss del stöds av vetenskapliga effektstudier. Naturläkemedel ska endast användas för egenvård, det vill säga enklare besvär av tillfällig eller lindrig karaktär.

Medicintekniska produkter

Begreppet medicintekniska produkter innefattar produkter som används inom alla delar av hälso- och sjukvården, men också produkter som man inte omedelbart associerar till ord som medicinteknik. Hit hör till exempel glasögon, kondomer och plåster. Sedan 1993 finns en övergripande lagstiftning som ska säkerställa att de medicintekniska produkterna på marknaden är lämpliga för sitt ändamål och inte utsätter användare, patienter eller andra för onödiga risker. Läs mer om medicintekniska produkter hos Läkemedelsverket.

Receptfria läkemedel

För att ett läkemedel ska få säljas receptfritt krävs att användningsområdet är lämpligt för egenvård, det vill säga att det är lätt för patienten att själv ställa diagnos. Risken för sammanblandning med annan svår sjukdom ska vara minimal, eftersom behandling av denna annars kan fördröjas.

Receptfria mediciner får inte ha allvarliga biverkningar eller alltför komplicerade doseringsanvisningar. Detta betyder inte att receptfria läkemedel är utan biverkningar – alla läkemedel ska hanteras med respekt och användas enligt de instruktioner som står att läsa i medföljande bipacksedlar.

Kontakta Läkemedelsverket

Du kan alltid kontakta Läkemedelsverket eller närmaste apotek för att få rådgivning kring receptfria läkemedel. 

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00

Källa: Läkemedelsverket